MÜŞERREF HANIM

NEVA HİCAZ GAZEL/HİCAZ ŞARKI;PLAK KONDİSYONU ÇOK İYİ